İş Hayatında Kadınların karşılaştığı sorunlar.

Kadınlar, iş ortamı içinde ayrımcı tutum ve dezavantajlı bir konum içinde olabiliyorlar. Peki, kadınlar ve erkekler aynı eğitimleri aldıkları halde, neden aynı pozisyonlarda çalışamıyorlar? Bir çoğumuzun, en çok merak ettiği konulardan biri belki de bu olabilir. Aslında bunun cevabı oldukça açık, işverenin ayrımcı tutumu veya farklı muamele göstermesi şeklinde açıklamak pek doğru olur. Kadınlar, iş hayatı içinde nasıl sorunlarla karşılaşıyor? Şimdi bunlara bakalım.

Fazla Mesai, Düşük Ücret ve İş Yorgunluğu

Fazla mesai, yoğun iş temposundan kaynaklı kadınlar, evlerine yeterince zaman ayıramadıklarını ve çocuklarının ihtiyaçları ile ilgilenmediklerinden şikayetçi olabiliyorlar. Diğer bir sorun ise çalışma şartlarının ağır olabilmesinden kaynaklı olarak, evlilik ve çocuk planları yapmış olan kadınlar, bu isteklerini sürekli ertelemek durumunda kalabiliyorlar. Çalışma saatlerin fazla olması, hafta sonları da çalıştırılan kadınlar, onlara karşı bir yıldırıma söz konusu olabiliyor. Bunlara karşılık, kadınlar düşük ücretlerle iş yerinden çalıştırılabiliyor. İş hayatında cinsiyet ayrımcılığı kadınların karşılaştığı en büyük problemlerden.

Sözlü Taciz, Cinsiyetçilik ve Mobbing

Kadına yönelik ayrımcılık, aslında daha işe alınmadan bile başlayabiliyor. Örnek verecek olursak, iş ilanlarında aranan niteliklerde, özellikle erkek çalışanın alınması, belki de bu konu hakkında verilecek en net örnek olabilir. Ülkemizde kadın çalışanların çalıştıkları işler çoğunlukla, niteliksiz işler olabiliyor. Aslında bu cinsiyete dayalı eşitsizliğin ortadan kalkmasıyla artan kadın istihdamları sayesinde iş piyasasında bir canlılık oluşabilir.

Psikolojik taciz veya diğer ismiyle mobbing, aslında yalnızca kadınların yaşadığı bir sorun olmayıp, erkeklerinde iş piyasasında karşılaşabileceği bir psikolojik şiddettir. Fakat, yapılan araştırmalara göre, kadınlar bu duruma daha fazla maruz kaldığı biliniyor. Bu durum, çalışan bireylerde isteksizlik ve işin aksaması şeklinde olumsuz durumlar yaratabiliyor. Mobbing konusunda farkındalık kazanmak için mobbing eğitimini öneririm. 

Kadınlar iş yerlerinde, sözlü taciz veya cinsel tacizle de maalesef karşılaşabiliyor. Cinsel taciz, fiziksel davranış ve hareketleri oluştururken sözlü tacizse, sözlü şekilde bireye uygulanan bir şiddet türü olarak tanımlanabiliyor. Ya da iki durumu da kapsayacak şekilde de cinsel taciz kavramı şeklinde ele alınabiliyor. Cinsel taciz toplamda dört şekilde incelenebiliyor: Cinsel rüşvet veya gözdağı vererek taciz, karşılık verilmeyen cinsel ilgi veya fiziksel olarak cinselliğe zorlama, cinsel huzursuzluk, cinsiyete dayalı düşmanlık, ilginin iması şeklinde tanımlanabiliyor.