Hakkımızda

#Ne yapıyoruz

MESEDER

Kayıtlı istihdamı teşvik edici ücretsiz eğitimler veriyoruz.

Derneğin temel amacı, tüzüğünde de belirtildiği gibi, öncelikle uzun süredir işsiz, eğitime erişememiş, şiddet mağduru , engelli; kısacası dezavantajlı gruplardaki insanları, renklerine, dillerine, dinlerine bakmaksızın, ırkları ve kültürleri açısından ayrım yapmadan, kişisel gelişim, mesleki beceri kursları, girişimcilik eğitimleri vererek nitelikli insan gücünün oluşturulmasına ve istihdam edilmelerine destek olmaktır.

Derneğin uzun vadeli hedefi, istihdam edilenlerin işlerini kalıcı hale getirerek topluma kazandırılması, özgüvenlerinin geliştirilmesi ve sosyal iletişimin sağlanmasına yardımcı olmaktır.

image12
meseder logoxx

#ETİK DAVRANIŞ KURALLARI

Bu belgenin amacı MESEDER’in çalışmalarında, etik davranış kuralları yaklaşımını ve kurallarını tanımlamaktır.
Oku
meseder logoxx

#TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ KURUMSAL BELGESİ

Bu belgenin amacı MESEDER’in çalışmalarında, toplumsal cinsiyet eşitliğini gözeten ve yaygınlaştırmayı hedefleyen yaklaşımını ve kurallarını tanımlamaktır. 

Oku
meseder logoxx

#YOLSUZLUKLA MÜCADELE POLİTİKASI

MESEDER, tüm ilişkileri ve ticari işlemlerinde, faaliyetlerini dürüst ve etik kurallara uygun bir şekilde yürütmek; Rüşvet ve Yolsuzluğa karşı sıfır tolerans yaklaşımı sergilemek suretiyle ele almaktadır.

Oku
meseder logoxx

#Geri Bildirim Klavuzu

Bu kılavuz MESEDER’in çalışma alanlarında ilişkide olduğu kişilerin geri bildirim ve şikayetlerinin güvenli bir şekilde ve kolaylıkla toplanmasını ve değerlendirilerek çözümlenmesini sağlamak üzere hazırlanmıştır

Oku
meseder logoxx

#CİNSEL SÖMÜRÜ VE İSTİSMARIN ÖNLENMESİ POLİTİKA BELGESİ PSEA

Bu politika belgesinin amacı, cinsel sömürü  ve istismardan arınmış bir mesleki ortamın yaratılmasına yönelik ilkeleri belirlemek ve düzenlemeleri tanımlamaktır. 

Oku

#Takımımız

Vizyon sahibi bir liderlik ekibi


117534119-NNKIEW14L2PLDB51
Hatice Balkız

Başkan

sdasdasd
Sim Balkız

Başkan Yardımcısı

GulnazColak
Gülnaz Çolak

Yönetim Kurulu

WhatsApp Image 2021-07-14 at 08.06.28 (1)
Sevda Yılmaz

Yönetim Kurulu