Mülteci ve Ev Sahibi Topluluklara Yönelik İstihdam Edilebilirlik İçin Eğitim ve Yasal Danışmanlık Projesi kapsamında verilen Forklift Operatörlük Eğitimi

Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu (GIZ) desteği ile yürütülen CLIP 2 Toplum Temelli Yerel İnsiyatifler Projesi kapsamında yürütülen Mülteci ve Ev Sahibi Topluluklara Yönelik İstihdam Edilebilirlik İçin Eğitim ve Yasal Danışmanlık Projesi kapsamında verilen Forklift Operatörlük Eğitiminden kareler